LIVESÄND INDUSTRIDAGSFINAL

Hur ser utbildningssystem, offentlig sektor och forskning ut i ett Sverige som siktar på att vara en innovationsstormakt? Ett Sverige dit världens blickar vänds för lösningar på globala utmaningar. Tungviktarna avlöste varandra när Industridagen gick in i final. Vi fick bland annat veta hur den politiska ambitionen ser ut, gällande vår strävan att göra Sverige till en innovationsstormakt, hos partiledare Ulf Kristersson (m) och nyblivne näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (s). Och givetvis fanns även representanter från forskningsvärlden och akademin på plats, till exempel Sara Mazur – ordförande för WASP, Johan Hassler – nationalekonom Stockholms Universitet och Ylva Fältholm, rektor för högskolan i Gävle. Näringslivet representerades bland annat av Mikael Staffas – vd Boliden, Linda Zellner – vp strategic markets and innovations, Lars Appelqvist vd Scan Sverige.

Här ser du hela sändningen!

UR PROGRAMMET

Från en regional innovationsstormakt… till en nationell

Vi startar med inspiration direkt från Västerbotten – en region där etablerad och ny industri tar enorma utvecklingskliv och en av Sveriges största samhällsomvandlingar sker – för att sen ta oss vidare till Sverige och den nationella ambitionen – Sverige som innovationsstormakt.

Medverkar gör bland andra: Linn Andersson – Boliden Rönnskär, Peter Carlsson – Northvolt, Rickard Carstedt – Region Västerbotten, Marie Nilsson – IF Metall, Klas Wåhlberg – Teknikföretagen.

Dit världens blickar vänds

Det lilla landet i norr dit världens blickar vänds för lösningar på globala utmaningar. Hur ser det samhället ut? Plats på scen för perspektiv och samtal:

  • Sara Mazur – ordförande för Sveriges största forskningsprogram, WASP
  • Charlotte Andersdotter, tidigare nationell expert forskning och innovation Europeiska kommissionens generaldirektorat, nu chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
  • John Hassler – professor i nationalekonomi Stockholms universitet
  • Sverker Sörlin – professor miljöhistoria, författare, grundare av KTH Environmental Humanities Laboratory

Vägen framåt ur ett politiskt perspektiv

En industri i framkant som vill ta stora utvecklingskliv – hur ser våra ledande politiker på ambitionen? Och vilken politik ser de tar oss dit? Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger oss sin bild av vägen framåt.

Frida Wallnor, Dagens Industri och Ingvar Persson ställer följdfrågor.

Workshop – final

Dags att kavla upp ärmarna och jobba tillsammans. Med deltagare från akademi, politik, industri, offentlig sektor, fack och arbetsgivare tar vi oss an en slutdiskussion med er alla som medverkar digitalt.

Industrins jämställdhetspris 2021

Industrirådets jämställdhetspris uppmärksammar företag som genomfört viktiga insatser för att främja jämställdhet. Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillkännager 2021 års pristagare!

Mot målet

Hur ska Industri, akademi och offentlig sektor prioritera för vägen mot målet? Vår redaktion har snabbanalyserat resultatet från workshopen och delar med sig av resultaten för framåtblickande kommentarer.

Vi uppdaterar programmet löpande!

Dag 24 januari

Tid 09:00-17:00 med efterföljande mingel

Plats Grand Hôtel, Stockholm | En del av ”Västerbotten på Grand”

GENOMFÖRT 2021

Här hittar du Industridagens takeoff och de samtal vi genomfört på olika teman. Varje program är en knapp timme och de bjuder på många spännande vinklar och inspel!

22 mars – Kickoff

En timme med olika perspektiv på temat Sverige som innovationsstormakt från en rad olika håll – företag, akademi, forskningsinstitut, företag – lokalt, nationellt och globalt.

Gäster i urval: Katarina Borstedt (Northvolt), Stefan Romedahl (Boliden), Darja Isaksson (Vinnova), Pia Sandvik (RISE), Katrin Marçal (journalist), Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige), Lorents Burman (KSO Skellefteå kommun), Fredrik Härén (kreativitetsexpert) m.fl.

27 april – Bäst i världen på svåra jobb

Bakom de lösningar och innovationer som tar oss mot ett hållbart samhälle, finns nya och svåra jobb som kräver ny kompetens. Hur får vi såväl dagens som morgondagens företag och medarbetare att vara ”bäst i världen på svåra jobb”?

Gäster: Hillevi Engström, (bl.a. tidigare arbetsmarknadsminister), Anna Margitin, (Volvo Cars), Karin Ahnqvist (HR-chef Boliden Rönnskär) Birgitta Södergren, (Associate professor/docent, Uppsala Universitet)

27 maj – Är all forskning lika viktig?

Ett Sverige dit blickarna vänds för att ta del av de senaste innovationerna kräver forskning i världsklass. Hur ska forskningens resurser fördelas? Kan all forskning prioriteras? Har akademin ett ansvar för att rädda världen? Vilka möjligheter finns det för akademin och industrin att accelerera tillsammans?

Gäster: Anders Hagfeldt, (rektor Uppsala universitet), Pia Sandvik, (VD RISE – Research Institute of Sweden), Monica Bellgran, (professor Hållbar produktionsutveckling, KTH), Magnus Björsne, (VD, AstraZeneca BioVentureHub)

27 augusti – Innovativ sektor, det offentliga ledarskapet

Det är många pusselbitar som ska vara på plats för att Sverige ska bli en innovationsstormakt. I vårt tredje program diskuterar vi offentlig sektors roll för att nå målet. Hur ser offentlig sektor ut i en innovationsstormakt? Vilken politiskt ledarskap krävs för att få en innovativ och innovationsfrämjande offentlig sektor?

Gäster: Peter Larsson (samordnare samhällsomställning norra Sverige), Lotta Ljungqvist (CEO Testa Center) Ulf Savbäck, (Tillväxtverket), Anders Carlberg (Västra Götalandsregionen)