Sverige som innovationsstormakt…

 … ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets alla aktörer till Industridagen 2021 – en resa med nedslag i temat som alla innehåller utmanande samtal, diskussioner och insikter. Målbilden är att landa en riktning och lösningar för Sveriges väg framåt. Start 22 mars – digitalt, därefter tre mellanlandningar med olika teman, final i Skellefteå den 27 september. Säkra din inbjudan: virpi.hagberg@teknikforetagen.se.

Sverige som innovationsstormakt…

 … ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets alla aktörer till Industridagen 2021 – en resa med nedslag i temat som alla innehåller utmanande samtal, diskussioner och insikter. Målbilden är att landa en riktning och lösningar för Sveriges väg framåt. Start 22 mars – digitalt, därefter tre mellanlandningar med olika teman, final i Skellefteå den 27 september. Säkra din inbjudan: virpi.hagberg@teknikforetagen.se.

Industridagen 2021

Start:   22 mars – digitalt

Final:   27 september – Skellefteå

Säkra inbjudan
Industridagen 2021

Start:   22 mars – digitalt

Final:   27 september – Skellefteå

Säkra inbjudan

Industridagen 2019

Under Industridagen 2019 i Göransson Arena i Sandviken genomfördes Sveriges största arbetsmöte. 600 personer deltog från alla samhällets aktörer – fack, näringsliv, akademi och politik arbetade fram konkreta förslag till statsminister Stefan Löfven runt frågan om det livslånga lärandet och hur vi ska få till mer effekt och lösningar. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops på tre olika områden valdes tre förslag ut som lämnades över direkt till statsministern. Dessutom skapades närmare tusen förslag som Industrirådet nu tar hem och analyserar för att hitta fler förslag.

OM DAGEN

Under Industridagen 2019 i Göransson Arena i Sandviken genomfördes Sveriges största arbetsmöte. 600 personer deltog från alla samhällets aktörer – fack, näringsliv, akademi och politik arbetade fram konkreta förslag till statsminister Stefan Löfven runt frågan om det livslånga lärandet och hur vi ska få till mer effekt och lösningar. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops på tre olika områden valdes tre förslag ut som lämnades över direkt till statsministern. Dessutom skapades närmare tusen förslag som Industrirådet nu tar hem och analyserar för att hitta fler förslag.

De tre förslag statsminister Stefan Löfven fick med sig var dessa

RESULTAT

De tre förslag statsminister Stefan Löfven fick med sig var dessa

Tydligare uppdrag för livslångt lärande för högskolor och YH

Ge högskolor och yrkeshögskolor ett tydligare uppdrag att bidra med kurser för det livslånga lärandet, med tillhörande ekonomiska resurser. En bieffekt skulle vara att kontakten mellan lärosäten och näringsliv förbättras och att förståelsen för varandras behov ökas.

Inför ett KUT(kompetensutvecklings)-avdrag

Med möjlighet att dra av kostnaderna för medarbetarna i små och medelstora företag att investera i sina medarbetare. Utbildningarna bör ges på rimligt avstånd eller digitalt.

Öka flexibiliteten i utbildningssystemet

Genom korta och flexibla utbildningar och moduler ges fler möjligheten att utbilda sig utan att behöva ta ledigt från jobbet.

Under dagen medverkade även flera talare som belyste området från olika håll och Industrins jämställdhetspris delade ut av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen till Höganäs AB. Grattis!