Samarbetspartners

En attraktiv region med livskvalitet för alla

Västra Götalandsregionen arbetar för att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Västra Götaland. Regionens storlek och varierande förutsättningar – från branscher till geografi – är en styrka och tillgång för ett långsiktig hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Därför jobbar VGR tillsammans med andra aktörer för att främja omställning inom olika områden som innovation och näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad.

Kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar vi kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld.

Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Tillväxt och utveckling i framtidens Västsverige

I över 360 år har Västsvenska Handelskammaren jobbat för att förenkla för västsvenska företag. Vi är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med över 3 000 medlemsföretag från hela Västsverige. Vi arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Företag i alla branscher kan vända sig till oss för extern hjälp, ny kunskap eller kontakter för att nå sina affärsmässiga mål.

Innovationskraft genom globalt engagemang och entreprenörsanda

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta görs genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för de som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Arrangör
Samarbetspartners
Volvo
Har du Frågor?