Malmö

Industridagen 2016

Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra?

Det var temat för 2016 års Industridag. Vi tar oss från de globala framgångarna ner till vad som är verkligt avgörande för att det på regional, ja till och med lokal, nivå ska skapas produkter och tjänster som efterfrågas från vårt lilla land i norr ut i världen.

Arrangör
Samarbetspartners
Volvo
Har du Frågor?