Sandviken

Industridagen 2019

Sveriges största arbetsmöte i Göransson Arena

600 personer från fack, näringsliv, akademi och politik arbetade fram konkreta förslag till statsminister Stefan Löfven runt frågan om det livslånga lärandet och hur vi ska få till mer effekt och lösningar. Efter två timmar med 60 parallellt pågående workshops på tre olika områden valdes tre förslag ut som lämnades över direkt till statsministern. Dessutom skapades närmare tusen förslag som Industrirådet tar hem och analyserar för att hitta fler.

Arrangör
Samarbetspartners
Volvo
Har du Frågor?