Online

Industridagen 2021-2022

Sverige som innovationsstormakt

Industridagen 2021-2022 gick under temat “Sverige som innovationsstormakt” och dök in i frågor om vad som krävs och behövs för att Sverige ska vara en innovationsstormakt dit världens blickar vänds för lösningar på globala utmaningar.

Under den digitala finalen i januari 2022 diskuterades en rad frågor om vad som är avgörande för att nå dit. Tungviktarna avlöste varandra och vi fick bland annat ta del av politiska ambitioner från partiledare Ulf Kristersson (m) och dåvarande näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (s). Givetvis fanns även representanter från forskningsvärld och akademi på plats, till exempel Sara Mazur – ordförande för WASP, Johan Hassler – nationalekonom Stockholms Universitet och Ylva Fältholm, rektor för högskolan i Gävle. Näringslivet representerades bland annat av Mikael Staffas – vd Boliden, Linda Zellner – vp strategic markets and innovations, Lars Appelqvist vd Scan Sverige.

Arrangör
Samarbetspartners
Volvo
Har du Frågor?